SRB ENG

Ortačko advokatsko društvo pruža pravne usluge u Srbiji i zemljama u regionu.

Pružamo jedinstvenu uslugu baziranu na našem poznavanju specifičnosti lokalnih prilika.

Ovo su
naši advokati.

Dušan Stojković

Partner / Advokat

Medijsko pravo, pravo intelektualne svojine, ljudska prava, arbitraža.

Bojana Stojković

Partner / Advokat

Pravo intelektualne svojine, zaštita konkurencije, medijsko pravo, privredno pravo, ugovorno pravo.

Đorđe Nikolić

Partner / Advokat

Naknada štete, naplata potraživanja, imovinsko/pravni odnosi, privredno pravo, vinarstvo i poljoprivredno pravo, arbitraža.

Marija Bradić

Advokat

Medijsko pravo, pravo intelektualne svojine.

Ljubica Đukanović

Advokat

Privredno pravo, ugovorno pravo, medijsko pravo, pravo intelektualne svojine, porodično pravo.

Igor Rako

Advokat

Naknada štete, naplata potraživanja, imovinsko pravo, privredno pravo

Lazar Pavlović

Advokatski pripravnik

Nina
Marinac

Advokatski pripravnik

ORTAČKO
ADVOKATSKO
DRUŠTVO
STOJKOVIĆ

Njegoševa 28a
11111 Beograd, Srbija
+381 11 2436 295
Faks: +381 11 3445 165
office@stojkovic.rs